Grootscheepse zoekactie naar een sinds 26 september 2013 vermiste vrouw (36) in Oostvoorne.

Op zondag 26 januari hebben de samenwerkende reddingshonden een grootscheepse zoekactie gehouden in de natuurgebieden in de omgeving van Oostvoorne. Tijdens deze zoekactie is gezocht naar een sinds 26 september vermiste vrouw.

De vrouw is in zorgwekkende omstandigheden vermist geraakt, en sindsdien is niets meer van haar vernomen.

Al eerder is er in deze vermissingszaak, kleinschalig, gezocht door de RHWW. Aan de hand van haar telefoon gegevens kon er een zoekgebied worden bepaald. Omdat het een groot en moeilijk toegankelijk gebied betrof is de zoekactie opgeschaald.

Het zoekgebied bestond uit bossen en duingebieden. Er is de hele dag gezocht. Helaas zonder dat de vermiste vrouw is gevonden.

Aan de zoekactie hebben de volgende organisaties deelgenomen:
Delta reddingshonden, RHH, RHGD, RHWZ, VRT, VRH, RHWW en RHGD.

In totaal zijn er 40 honden en 60 personen ingezet.

De Oger SARdogs heeft met 3 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie We wensen de familie veel sterkt bij het verdere verloop van deze vermissing