Stichting Oger SARdogs is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor Oger SARdogs zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100% bij Oger SARdogs terecht komt.