Stichting Oger SARdogs biedt families, vrienden en kennissen de mogelijkheid zich te herenigen met hun dierbaren in de meest kwetsbare omstandigheden.

Om dit te bewerkstelligen leidt Oger SARdogs honden en hun geleiders op voor het zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, in alle mogelijke omstandigheden. Daar waar nodig werken wij immer in nauwe samenwerking met verschillende instanties om het herenigen van dierbaren te realiseren. 

De stichting laat zich niet belemmeren door politieke standpunten en zet zich nationaal en internationaal onbaatzuchtig in voor het maatschappelijk belang.

Daarnaast stelt de Stichting in zijn trainingen het doel deze open en transparant te houden en een mogelijkheid te bieden aan andere hondengeleiders om kennis en ervaring op te doen en deze met elkaar te delen.

Stichting Oger SARdogs wordt gedragen door vrijwilligers en financieel onderhouden door sponsoring en donaties. Onze vrijwilligers zijn in hun vrije tijd dagelijks bezig met de opleiding en verzorging van de eigen honden.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar via ons
alarmnummer: +31 (0) 622 689 140

Voor meer informatie over wat te doen bij een vermissing kun je kijken op “wat kan ik doen bij een vermissing”.

<< terug