Met een buitengewoon mooie bijdrage van bovengenoemd fonds, kan Oger SARdogs haar missie ‘zoeken naar vermisten’ verder gestalte geven. Wij zijn het bestuur en betrokkenen bij het Fonds zeer erkentelijk voor haar steun. Aangezien wij onze inzetten alleen uit kunnen voeren dankzij steun uit de samenleving, zijn wij uiteraard zeer verheugd met deze ruimhartige ondersteuning van het fonds, die ten bate komt van onze inzetten bij het zoeken naar vermiste personen. Voor informatie over het fonds ziet u: https://www.aanmoedigingsfonds.org