Een kleine impressie van de avondoefening die we met Oger SARdogs op 18 januari 2020 hebben gehouden.