Zoals vanzelfsprekend willen wij als Oger SARdogs samen met de SRO heel graag hulpverlenen in de aardbevingsgebieden in Marokko.
Tot op heden is er echter nog geen verzoek vanuit de Marokkaanse overheid tot internationale hulpverlening gekomen. Er is wel intensief contact met het Marokkaanse consulaat in Nederland.

De veiligheid van onze vrijwilligers ter plaatse vinden wij belangrijk. Het toch gaan op persoonlijke titel zonder uitnodiging zorgt dat de ondersteuning vanuit het Marokkaanse leger en overheid niet gewaarborgd is en kunnen door ons team gevonden slachtoffers mogelijk niet bevrijd en geborgen worden.

Sinds de inzet van de SRO bij de aardbevingen in Turkije in februari dit jaar, hebben wij de samenwerking met de Turkse SAR geïntensiveerd. De mogelijkheid bestaat dat we de kennis en kunde van dit bergingsteam kunnen inzetten in Marokko. Er is nu ook een Turks SAR team in Libie vanwege storm Daniel die daar mogelijk al 10.000 slachtoffers heeft gemaakt.

Indien er alsnog een beroep op ons wordt gedaan, dan zijn wij uiteraard bereid om direct te vertrekken naar het getroffen gebied in Marokko.

Stichting Oger SARdogs staat paraat met 4 mensen en 3 honden om gezamenlijk met de SRO hulp te verlenen.

We wensen alle betrokkenen bij de rampen in Marokko en in Libi├ź veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Samen staan we sterk.