Donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland en de politie gezocht  naar de sinds 24-12-2018 vermiste Jorik Vahl in de omgeving van Emmen, rond de plek waar zijn auto was gevonden. Op zondag 6 januari 2019 opnieuw gezocht naar Jorik Vahl. Helaas heeft ook die zoekactie niets opgeleverd. Op maandag 7 januari 2019 kregen wij het bericht dat Jorik Vahl gevonden was in zijn woning.

Oger SARdogs heeft in totaal met 8 honden en 10 mensen deelgenomen aan de zoekacties.

14 november 2018 werden wij door de Dutch Rescue Dogs (via politie OPCO) gevraagd om te assisteren op 15 november bij een zoekactie naar een dementerende vrouw van 77 met wie op 13 november om 9.30 uur voor het laatst telefonisch contact was geweest. Daarna is ze op de fiets vertrokken en van de radar verdwenen.

Aan de hand van een zeer betrouwbare zichtmelding is een groot deel langs een kanaal en een bosgebied met waterpartij afgezocht. Opdracht van de politie voor de hondenteams was om in eerste instantie langs (fiets-)paden te zoeken. Dit omdat er verder geen concrete aanwijzingen waren.

Om 15.41 uur kwam het bericht dat mevrouw terecht was. Ze bleek in Meppen in Duitsland in het ziekenhuis te liggen. Ze was uiteindelijk in een bos in Duitsland bijna onderkoeld gevonden. Ze maakt het inmiddels weer goed.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 2 personen deelgenomen aan deze zoekactie.

Vrijdag 19 oktober 2018 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland in samenwerking met PSD nederland gezocht naar de sinds 18 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse in de omgeving van Wormerveer. Het ging hier om een specifieke plek die nog niet was afgezocht. Bij de zoekactie waren er 2 duikteams van PSD NL en 2 sonarboten van Nauta’s Boat Shop aanwezig. Tot nu toe heeft de zoekactie helaas niets opgeleverd.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Update:

De sinds 17 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse is helaas overleden gevonden.

We wensen de familie, vrienden en overige nabestaanden van Astrid heel veel sterkte met dit verlies.

14 oktober 2018 om 12:05 uur werden wij door de Reddingshonden Groep Drenthe gevraagd om te assisteren bij een zoekactie naar een dementerende vrouw van 81 die vrijdagavond met de fiets vanaf haar huis te Assen was vertrokken.

 Aangezien de vrouw zatardagmiddag voor het laatst gesignaleerd werd in Norg, is in overleg met de politie de zoekactie vanaf daar opgestart. Gezien de grootte van het zoekgebied is de zoekactie direct opgeschaald naar de noordelijke SRO-groepen. Er werd ook een helikopter ingezet.

Samen met Reddingshonden Groep Drenthe, RWO en RHNu hebben we een groot bosgebied kunnen doorzoeken. Aan het einde van de middag kwam het bericht dat mevrouw in goede gezondheid, maar erg vermoeid, was aangetroffen door een voorbijganger een paar km ten noordoosten van het zoekgebied.

In totaal waren er vanuit de SRO 10 honden en 21 personen bij de zoekactie betrokken.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 8 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Zaterdag 6 oktober 2018 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland en de familie gezocht naar de sinds 2 september 2018 vermiste Loes de Groot in de omgeving van Enschede. Het ging hier om een paar versnipperde gebieden die nog niet waren afgezocht. Tot nu toe heeft de zoekactie helaas niets opgeleverd.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Door uw donaties hebben wij inmiddels de zwemvesten kunnen aanschaffen.

Donderdag 13 september 2018 hebben wij het verzoek gekregen van Black Diamond Search en Rescue team (BD SAR) om te assisteren bij een zoekactie op 15 september naar de vermiste Loes de Groot. Hierbij was ook Rescue Team Friesland betrokken. Tot nu toe heeft de gezamenlijke zoekactie helaas geen resultaat gehad.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 5 mensen deelgenomen aan de zoekactie. Er is door ons op zowel water als op het land gezocht. Bij een nieuwe concrete aanwijzing, zal deze zoekactie zeker een vervolg krijgen.

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/grote-zoekactie-naar-vermiste-loes-72-uit-enschede/

Donderdagavond 30 augustus 2018 rond 21:00 uur werden wij gebeld door het Black Diamond Search & Rescue team (BD SAR) om te assisteren bij een zoekactie op 31 augustus naar de vermiste Astrid Rousse. De vrouw is sinds 17 augustus vermist. Bij de zoekactie waren duikteams en 2 sonarboten aanwezig. Tot nu toe hebben de zoekacties helaas niets opgeleverd. De samenwerking tussen collega’s van Rescue Team Friesland, Black Diamond SAR, DRD en Oger SARdogs is prettig verlopen. Oger SARdogs heeft met 1 hond en 8 mensen aan de zoekactie deelgenomen.

N.a.v. verhoogde activiteit van een hond op een bepaalde plek in het water, wordt er wellicht nog verder gezocht op een later moment.

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/grote-zoektocht-naar-twee-weken-vermiste-astrid-rousse/

update:

De sinds 17 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse is helaas overleden gevonden.

We wensen de familie, vrienden en overige nabestaanden van Astrid heel veel sterkte met dit verlies.

Woensdagmiddag 8 augustus 2018 rond 13:00 uur werd Oger Zoekhonden gebeld door het Black Diamond Search en Rescue team (BD SAR) om die avond te assisteren bij een zoekactie naar de vermiste Nsimire Massembo (14) in het zuiderpark in Den Haag. Het meisje was toen al 12 dagen vermist. Samen met de duikers van BD SAR en Oger Zoekhonden is een groot deel van het park afgezocht zowel in en rondom het water. Bij de zoekactie werden geen concrete aanwijzingen rondom Nsimire gevonden.

Oger Zoekhonden heeft met 2 honden en 5 personen aan de zoekactie deelgenomen. Helaas is het meisje tot op heden nog niet terug bij haar familie.

 

Na twee en een half jaar trainen, hard werken en puzzelen, met alle begeleiding, tips en creatieve ideeën van de coaches Martine en Roeland, dankzij alle mede Ogers die meedenken met elkaar en de onmisbare slachtoffers, is het zover…. Homme is nu officieel inzetbaar bij Oger SARdogs. Hij voldoet aan de hoge eisen die OSD stelt aan de honden om betrouwbaar mee te kunnen op een inzet in binnen- en buitenland. Hij zoekt naar vermiste personen, zowel levend als overleden. Hij is de eerste hond bij OSD die geleerd heeft te bringselen bij een overleden persoon. Grote dank aan Martine voor al haar geduld en oplossingen met detectie met dit als geweldig resultaat. Supertrots op Homme!!!! Maar minstens even trots op OSD dat we dit met elkaar bereikt hebben. Weer een inzetbare hond erbij.

Ellen Westenberg

Stichting Oger SARdogs feliciteert Ellen met dit fantastisch behaalde resultaat met haar Beauçeron reu Homme.

Op dinsdag 24 juli rond 13.00 uur ging de alarmtelefoon. In verband met de mogelijke opschaling van de zoekactie naar een Italiaans meisje, kwam de vraag hoeveel zoekteams Oger SARdogs kon leveren. Het initiatief voor eventuele opschaling kwam van de RHWW die al ter plaatse was. Zij hebben de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties in Nederland benaderd.
Binnen iets meer dan een uur kon Oger SARdogs 6 mensen en 4 honden toezeggen. In afwachting van verdere berichten hebben zij ca. 2 uur stand-by gestaan. Alle voorbereidingen getroffen verlof geregeld bij hun werkgevers, enz.

Uiteindelijk besloten de Italiaanse autoriteiten om geen extra zoekhondenteams meer in te zetten. Die melding bereikte ons via de RHGD van de RHWW. Daarmee was de opschaling niet meer aan de orde. Oger SARdogs heeft laten zien in korte tijd een compleet zoekteam te kunnen realiseren voor een buitenlandse inzet. Dank aan de RHWW en RHGD voor de communicatie. Wij wensen de RHWW een veilige en succesvolle verdere zoekactie en wensen hen een veilige thuisreis.

Kijk hier voor meer zoekacties die we hebben uitgevoerd.

Wij verzorgen zo nu en dan trainingsweken in de sneeuw. Deze trainingen vinden plaats in Oostenrijk op een hoogte van ongeveer 2000 meter.
Deze trainingsweken zijn met name voor beginnende honden erg leuk omdat geuren zuiver blijven bestaan in de sneeuw en het graven in de sneeuw door bijna alle honden als zeer motiverend wordt ervaren. Hierdoor wordt een stevige basis gelegd voor het werken op het puin.

Hierbij leren ze een specifieke geur te herkennen en op te zoeken in de natuur en de geleider daarnaar toe te verwijzen. In het geval van Oger SARdogs hebben wij te maken met de geur van een overleden persoon. Onze honden leren de geur van een overleden persoon te herkennen zodat zij ingezet kunnen worden tijdens een zoekactie. Met hele kleine stapjes leren wij dit onze honden aan. We starten met geur in boxen op een klein veld. Uiteindelijk leert de hond deze specifieke geur overal te herkennen. Door heel klein te beginnen leren de honden geuren te onderscheiden en beter te herkennen. Met onze trainingsmethode is het voor de hond een leuk spel.

Mantrailing is het zoeken naar een vermist persoon door de hond te laten ruiken aan een voorwerp van de betreffende persoon. De hond werkt aan een tuig en een lijn van 10 meter samen met de geleider. Deze beperkte werkruimte zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de geleider en zijn hond heel nauw luistert. Kleine signalen van de hond dienen door de geleider juist te worden geïnterpreteerd zonder inwerking of sturing. De hond kan zowel in het bos als in bewoonde omgeving ingezet worden. Dat maakt het gebruik van deze honden erg interessant mits snel genoeg ingezet. 

Mantrailing is zowel geestelijk als lichamelijk een pittig onderdeel van de verschillende zoekdisciplines voor beide partijen. Voordat OZH een Mantrailing hond inzet, moet het team het level III bij GAK9 behaald hebben. Het zoeken met een mantrailhond heeft ook zijn beperkingen. Hoewel er vaak gezegd wordt dat geuren tot wel maanden kunnen blijven hangen zijn wij van mening dat dit niet mogelijk is. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is er feitelijk niet echt vastgesteld dat dit wel zou kunnen. Het is dus van groot belang om zo snel mogelijk een mantrailhond in te zetten bij een vermissing.

23 september 2017 was het dan zover. De Oger SARdogs boot was klaar. We hebben er bijna een jaar op gewacht maar daar was die dan.
17 november 2016 hadden we onze eerste afspraak met Aluminiumjon uit De Kwakel over de bouw. Het zou een boot worden van 5 meter lang (jon518) met een hoogte aanpassing. Het voordek voor de hond moest ruim worden en je moest er minimaal met 3 mensen en een hond op kunnen zitten.

De boot was verder helemaal kaal en we zijn daarna aan het werk gegaan om antislip matten er op te maken en het logo in de Oger SARdogs kleuren er op te laten plakken. Ook hebben we er extra zoekverlichting op gemaakt.

Er is nu een aantal keer getraind met de boot vooral voor de honden om ervaring op de boot op te doen. Begin 2018 willen we starten met een 4 tal honden om het zoeken op het water uit te bereiden. Hij staat nu op particulier terrein en in 2018 krijgt de boot een permanente stalling, waar wij hem voor inzetten dag en nacht kunnen ophalen.

Onder puin verstaan we locaties die alle overeenkomsten hebben met gebieden die getroffen zijn door natuurgeweld of explosies. Hierbij werkt de hond zelfstandig, echter veel dichterbij de geleider dan op de vlakte. De hond zowel als de geleider dienen zich goed over de moeilijk begaanbare oppervlaktes te kunnen bewegen.Bij de opleiding van de honden wordt ook grote zorgvuldigheid in acht genomen en wordt er van de geleiders verwacht dat zij ook een zekere kennis tot zich nemen van de bouwconstructies en gevaren in de verschillende situaties.

 

.

Met vlakte bedoelen we het zoeken in bossen, over weilanden, uitgestrekte vlaktes, bergen en heuvellandschappen. Hierbij werkt de hond vrij en zelfstandig door het gebied op zoek naar vermiste personen. Dit kunnen zowel levende of overleden personen zijn. De hond gaat op zoek naar alle personen die zich liggend, hangend of zittend in een gebied bevinden. Een belangrijk hulpmiddel tijdens het zoekwerk is de GPS. Met de GPS kunnen we zien waar we lopen, waar we hebben gelopen en waar we heen gaan. Aan de hand van deze gegevens kunnen we bepalen in welke gedeeltes van een gebied nog gezocht moet worden.

Het zoekwerk met honden doen we in allerlei omstandigheden. Deze kunnen zijn; vlakte, puin, water en trailen. Bij deze disciplines kan onderscheid gemaakt worden tussen het zoeken naar levend vermiste personen of overleden vermiste personen.

Klik om verder te lezen!