Stichting Oger SARdogs is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor Oger SARdogs zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100% bij Oger SARdogs terecht komt.

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar via ons alarmnummer:
+31 (0) 622 689 140

Stichting Oger SARdogs biedt families, vrienden en kennissen de mogelijkheid zich te herenigen met hun dierbaren in de meest kwetsbare omstandigheden.

Om dit te bewerkstelligen leidt Oger SARdogs honden en hun geleiders op voor het zoeken naar vermiste personen, zowel levend als overleden, in alle mogelijke omstandigheden. Daar waar nodig werken wij immer in nauwe samenwerking met verschillende instanties om het herenigen van dierbaren te realiseren. 

De stichting laat zich niet belemmeren door politieke standpunten en zet zich nationaal en internationaal onbaatzuchtig in voor het maatschappelijk belang.

Klik om verder te lezen!