Donderdag 02-01-2020 heeft Oger SARdogs op verzoek van de politie Hoogezand en SAR Friesland gezocht naar een sinds 01-01-2020 vermiste man van 24 jaar.

De man is die ochtend te voet vertrokken en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. De zoekactie was gericht op een paar versnipperde gebieden in Hoogezand die nog niet afgezocht waren.

Oger SARdogs heeft met 6 honden en 6 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

 

 

 

Op zaterdag 19-10-2019 zijn wij op verzoek van de politie Heerenveen en SAR Friesland naar Oranjewoud gereden om te zoeken naar een 58 jarige man met een verstandelijke beperking die sinds 18-10-2019 vermist was. Kort nadat wij waren aangekomen kwam het bericht dat de man vlak bij waar wij zouden gaan zoeken was aangetroffen liggend op een bankje. De man maakt het naar omstandigheden goed.

Oger SARdogs was aanwezig met 6 personen en 5 honden.

 

 

 

Oger SARdogs heeft zaterdag 14 september opnieuw gezocht naar de al een jaar vermiste Loes de Groot-Veenendaal. Dit in nauwe samenwerking met de politie, op verzoek van de familie en SAR Friesland.
Helaas zonder resultaat.

Oger SARdogs was aanwezig met 6 mensen en 5 honden.

Lees ook het artikel op de site van Tubantia.nl

Via de RHGD kregen wij het verzoek om stand-by te staan voor een zoekactie naar een 81-jarige man uit Veendam die de dag ervoor vermist raakte. De politie was op dat moment aan het zoeken met een helicopter.

Rond 12:30 kregen wij het bericht dat de man was aangetroffen en dat hij het naar omstandigheden goed maakte.

Bij Oger SARdogs stonden 4 honden en 3 personen stand-by.

Donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland en de politie gezocht  naar de sinds 24-12-2018 vermiste Jorik Vahl in de omgeving van Emmen, rond de plek waar zijn auto was gevonden. Op zondag 6 januari 2019 opnieuw gezocht naar Jorik Vahl. Helaas heeft ook die zoekactie niets opgeleverd. Op maandag 7 januari 2019 kregen wij het bericht dat Jorik Vahl gevonden was in zijn woning.

Oger SARdogs heeft in totaal met 8 honden en 10 mensen deelgenomen aan de zoekacties.

14 november 2018 werden wij door de Dutch Rescue Dogs (via politie OPCO) gevraagd om te assisteren op 15 november bij een zoekactie naar een dementerende vrouw van 77 met wie op 13 november om 9.30 uur voor het laatst telefonisch contact was geweest. Daarna is ze op de fiets vertrokken en van de radar verdwenen.

Aan de hand van een zeer betrouwbare zichtmelding is een groot deel langs een kanaal en een bosgebied met waterpartij afgezocht.
Opdracht van de politie voor de hondenteams was om in eerste instantie langs (fiets-)paden te zoeken. Dit omdat er verder geen concrete aanwijzingen waren.

Om 15.41 uur kwam het bericht dat mevrouw terecht was. Ze bleek in Meppen in Duitsland in het ziekenhuis te liggen. Ze was uiteindelijk in een bos in Duitsland bijna onderkoeld gevonden. Ze maakt het inmiddels weer goed.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 2 personen deelgenomen aan deze zoekactie.

Vrijdag 19 oktober 2018 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland in samenwerking met PSD nederland gezocht naar de sinds 18 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse in de omgeving van Wormerveer. Het ging hier om een specifieke plek die nog niet was afgezocht. Bij de zoekactie waren er 2 duikteams van PSD NL en 2 sonarboten van Nauta’s Boat Shop aanwezig. Tot nu toe heeft de zoekactie helaas niets opgeleverd.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Update:

De sinds 17 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse is helaas overleden gevonden.

We wensen de familie, vrienden en overige nabestaanden van Astrid heel veel sterkte met dit verlies.

14 oktober 2018 om 12:05 uur werden wij door de Reddingshonden Groep Drenthe gevraagd om te assisteren bij een zoekactie naar een dementerende vrouw van 81 die vrijdagavond met de fiets vanaf haar huis te Assen was vertrokken.

 Aangezien de vrouw zatardagmiddag voor het laatst gesignaleerd werd in Norg, is in overleg met de politie de zoekactie vanaf daar opgestart. Gezien de grootte van het zoekgebied is de zoekactie direct opgeschaald naar de noordelijke SRO-groepen. Er werd ook een helikopter ingezet.

Samen met Reddingshonden Groep Drenthe, RWO en RHNu hebben we een groot bosgebied kunnen doorzoeken. Aan het einde van de middag kwam het bericht dat mevrouw in goede gezondheid, maar erg vermoeid, was aangetroffen door een voorbijganger een paar km ten noordoosten van het zoekgebied.

In totaal waren er vanuit de SRO 10 honden en 21 personen bij de zoekactie betrokken.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 8 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Zaterdag 6 oktober 2018 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland en de familie gezocht naar de sinds 2 september 2018 vermiste Loes de Groot in de omgeving van Enschede. Het ging hier om een paar versnipperde gebieden die nog niet waren afgezocht. Tot nu toe heeft de zoekactie helaas niets opgeleverd.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Donderdag 13 september 2018 hebben wij het verzoek gekregen van Black Diamond Search en Rescue team (BD SAR) om te assisteren bij een zoekactie op 15 september naar de vermiste Loes de Groot. Hierbij was ook Rescue Team Friesland betrokken. Tot nu toe heeft de gezamenlijke zoekactie helaas geen resultaat gehad.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 5 mensen deelgenomen aan de zoekactie. Er is door ons op zowel water als op het land gezocht. Bij een nieuwe concrete aanwijzing, zal deze zoekactie zeker een vervolg krijgen.

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/grote-zoekactie-naar-vermiste-loes-72-uit-enschede/

Donderdagavond 30 augustus 2018 rond 21:00 uur werden wij gebeld door het Black Diamond Search & Rescue team (BD SAR) om te assisteren bij een zoekactie op 31 augustus naar de vermiste Astrid Rousse. De vrouw is sinds 17 augustus vermist. Bij de zoekactie waren duikteams en 2 sonarboten aanwezig. Tot nu toe hebben de zoekacties helaas niets opgeleverd. De samenwerking tussen collega’s van Rescue Team Friesland, Black Diamond SAR, DRD en Oger SARdogs is prettig verlopen. Oger SARdogs heeft met 1 hond en 8 mensen aan de zoekactie deelgenomen.

N.a.v. verhoogde activiteit van een hond op een bepaalde plek in het water, wordt er wellicht nog verder gezocht op een later moment.

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/grote-zoektocht-naar-twee-weken-vermiste-astrid-rousse/

update:

De sinds 17 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse is helaas overleden gevonden.

We wensen de familie, vrienden en overige nabestaanden van Astrid heel veel sterkte met dit verlies.

Woensdagmiddag 8 augustus 2018 rond 13:00 uur werd Oger Zoekhonden gebeld door het Black Diamond Search en Rescue team (BD SAR) om die avond te assisteren bij een zoekactie naar de vermiste Nsimire Massembo (14) in het zuiderpark in Den Haag. Het meisje was toen al 12 dagen vermist. Samen met de duikers van BD SAR en Oger Zoekhonden is een groot deel van het park afgezocht zowel in en rondom het water. Bij de zoekactie werden geen concrete aanwijzingen rondom Nsimire gevonden.

Oger Zoekhonden heeft met 2 honden en 5 personen aan de zoekactie deelgenomen. Helaas is het meisje tot op heden nog niet terug bij haar familie.

 

Op dinsdag 24 juli rond 13.00 uur ging de alarmtelefoon. In verband met de mogelijke opschaling van de zoekactie naar een Italiaans meisje, kwam de vraag hoeveel zoekteams Oger Zoekhonden kon leveren. Het initiatief voor eventuele opschaling kwam van de RHWW die al ter plaatse was. Zij hebben de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties in Nederland benaderd.
Binnen iets meer dan een uur kon Oger Zoekhonden 6 mensen en 4 honden toezeggen. In afwachting van verdere berichten hebben zij ca. 2 uur stand-by gestaan. Alle voorbereidingen getroffen verlof geregeld bij hun werkgevers, enz.

Uiteindelijk besloten de Italiaanse autoriteiten om geen extra zoekhondenteams meer in te zetten. Die melding bereikte ons via de RHGD van de RHWW. Daarmee was de opschaling niet meer aan de orde. Oger Zoekhonden heeft laten zien in korte tijd een compleet zoekteam te kunnen realiseren voor een buitenlandse inzet. Dank aan de RHWW en RHGD voor de communicatie. Wij wensen de RHWW een veilige en succesvolle verdere zoekactie en wensen hen een veilige thuisreis.

Op 1 juni om drie uur ‘s nachts werd Ogerzoekhonden na overleg met de RHGD en politie ingeschakeld door de GGZ Assen voor een zoekactie naar een verwarde vrouw die rond 15.00 uur uit de instelling was vertrokken. Samen met de RHGD en ReddingshondenNU is een groot deel van het terrein afgezocht. ‘s Middags kwam het bericht dat mevrouw weer terecht is. In totaal waren er vanuit de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) 6 honden en 8 personen bij de zoekactie betrokken.

Woensdagavond 9 mei 2018 om 18.15 uur werden wij gebeld door de RHGD om te assisteren bij een zoekactie naar een verwarde man van 33 die vermist werd vanuit Gieten.

Samen met de RHGD en RWO hebben we een groot landelijk gebied tussen Gieten en Gasselte kunnen doorzoeken en stonden we stand-by voor een eventueel vervolg.

De volgende ochtend kregen we het bericht van de politie  dat de man vannacht weer veilig was thuisgekomen.

In totaal waren er vanuit de SRO 10 honden en 20 personen bij de zoekactie betrokken.

Ogerzoekhonden heeft met 2 honden en 6 personen aan de zoekactie deelgenomen.

Wederom vandaag grootschalige zoekactie in omgeving van Castricum naar vermiste vrouw (43)
Op verzoek van de politie Drenthe is er wederom gezocht naar een vermiste vrouw die al langere tijd vermist wordt. Omdat het een groot zoekgebied betrof is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties
Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings.

Er is samen gezocht met de Veteranen Search Team die hun eigen gebied hebben afgezocht.
De weersomstandigheden waren vandaag gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund.
Vanuit de SRO hebben er 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen
Ogerzoekhonden heeft met 3 honden en 5 personen aan de zoekactie deelgenomen.
We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking.
Door de gastvrijheid van restaurant het Ruiterhuys hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen en het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd.

Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terug vinden van de vermiste 43 jarige vrouw.
Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

In overleg met de familie is opnieuw gezocht naar de sinds 30 december vermiste Frans Mistrate Haarhuis.

Gezien de omvang van het gebied is er namens de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) gezocht samen met de RHGD, RWO en Sirius.

Ondanks alle inspanningen is de vermiste man niet aangetroffen.
In totaal waren er vanuit de SRO 12 honden en 25 personen bij de zoekactie betrokken. De Oger SARdogs heeft 8 mensen en 3 honden ingezet.

Update:

Op 13 januari bereikte ons het bericht dat het lichaam van de vermiste Frans Mistrate Haarhuis in de vijver aan de Prof. Dr. G.H. Amshoffweg in Hoogeveen gevonden is.

Na een zoektocht van twee weken komt er een einde aan onzekerheid. De SRO wenst de nabestaanden veel sterkte met hun verlies

Zondag 31-12-2017 en maandag 01-01-2018 heeft Oger SARdogs samen met de RHGD, Mantrailgroep Nederland en de DRD, op verzoek van de familie en in samenspraak met de politie, gezocht naar een vermiste man in en rond Hoogeveen.

Na twee dagen intensief zoeken is besloten dat er eerst een concrete aanwijzing moet komen om verder te kunnen zoeken.

Er is in totaal gezocht met 7 honden en 13 mensen.

Oger SARdogs wenst de familie en naasten veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Op verzoek van de familie, DRD heeft Oger SARdogs met 3 honden en 9 mensen gezocht naar de sinds 31 oktober vermiste man uit Soest. Oger SARdogs heeft de hele dag gezocht in de bossen rondom paleis. Tot op heden is de man nog niet gevonden. Oger SARdogs wenst de familie veel sterkte toe!

Oger SARdogs werd door de RHGD gebeld op verzoek van Politie Noord-Nederland met het verzoek te assisteren bij de vermissing van een 60-jarige vrouw in Emmen. De vrouw werd sinds twee dagen vermist vanuit haar woonplaats Rotterdam, maar haar telefoon werd uitgepeild in de Emmerdennen, een groot bos in Emmen.

We werden gevraagd om stand-by te staan en na overleg op het politiebureau zijn wij ter plaatse gekomen.

Er is gezocht tot omstreeks 1 uur in de ochtend toen de politie besloot de inzet te beëindigen. Indien de politie meer informatie krijgt en er een nieuwe zoekactie komt, zijn wij weer beschikbaar.

Oger SARdogs heeft met vijf personen en drie honden gezocht.

Wij danken de RHGD en Sirius voor de uitstekende samenwerking met de politie en de speurhondengeleider.