Dagelijkse updates
Dag 1: Vertrek naar Turkije
Dag 2: 12 februari 2023
Dag 3: 13 februari 2023
Dag 4: 14 februari 2023
Dag 5: 15 februari 2023
Dag 6: 16 februari 2023
Dag 7: 17 februari 2023
Update 18 februari 2023
Update 19 februari 2023
Dag 8/9: Turkije 18 en 19 februari 2023


Dag 1: Vertrek naar Turkije
Na een paar dagen van intensieve samenwerking, onvermoeibare energie van verschillende mensen, onvoorwaardelijke hulp uit onverwachte hoek, is het gelukt om de reddingshondenteams van de Stichting RHWW, Vlaamse Reddingshondenteams (VRH), Oger SARdogs (OSD), Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH), Stichting RHGD Reddingshonden en Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED) op 11 februari 2023 te laten vertrekken vanaf Schiphol.
In totaal zijn er 30 personen en 18 honden vertrokken. Naast de hondengeleiders en het ondersteuningsteam gaan er twee personen mee om ons te ondersteunen bij de communicatie.
Er wordt gevlogen op Istanbul. Er zal één overstap zijn, waarna de Beheersautoriteit voor Rampen en Noodsituaties (AFAD) ons zal opvangen. Er zal door de reddingshondenteams gezocht worden in de regio Hatay, waarbij de veiligheid voor mens en dier centraal staat. Ondanks dat de kans op het vinden van overlevende personen erg laag is, is het belangrijk dat de mensen die vermist zijn, worden gevonden, zodat hun dierbare(n) afscheid kunnen nemen.
Voor nu willen wij alvast onze dank uitspreken aan het thuisfront (familie, vrienden, collega’s, werkgevers etc.). Zonder hun hulp en steun is zo’n grootschalige zoekactie, op zo’n korte termijn, onmogelijk.
Inmiddels hebben wij vanmorgen, 12 februari 2023, gehoord dat de reis spoedig en goed verloopt. Het laatste stuk zijn ze met een privé vliegtuig vervoerd naar Adana. Vandaar gaan ze over de weg naar het aardbevingsgebied. Er is veel dankbaarheid en ze worden goed verzorgd.

Terug naar begin


Dag 2: 12 februari 2023
Deze dag heeft grotendeels in het teken gestaan van “komen op de plaats van bestemming”. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van verschillende vervoersmiddelen, zoals een vliegtuig, helikopters, auto’s etc.
Duidelijk is dat de betrokkenheid en de zorg, vanuit Turkije, voor de reddingsteams goed is. Iedereen is vooral blij en dankbaar dat we komen en willen helpen.
Aan het einde van de middag is er in eerste instantie besproken waar en hoe een basiskamp te realiseren. Daarna is er een eerste verkenning gedaan en is er al een stuk afgezocht.
In het gebied zijn nog geen hulpverleners geweest. Er komen berichten binnen dat er nog mensen in leven zijn onder het puin. Het is een chaos, maar de stemming is goed.
Inmiddels is er in de buurt van een stadion een stuk grond aangewezen waar de groepen voor nu hun eigen tenten kunnen opzetten. Elke reddingshondengroep heeft verschillende (eigen) tenten meegenomen, waarin de mensen en de honden kunnen slapen. Alle team hebben ervoor gezorgd dat in geval van nood/ calamiteiten zij zich zelfstandig voor een aantal dagen kunnen redden.

De dag was indrukwekkend op alle vlakken voor zowel onze mensen als voor de honden. Hopen op een goede eerste nacht en morgen (verder) met daar waar we voor gekomen zijn: “zoeken naar vermiste personen”.

Terug naar begin


Dag 3: 13 februari 2023
Nadat gisterenavond het tentenkamp was gerealiseerd, was iedereen moe en werd de rust gepakt. De inzet leiders en de mensen van het ondersteuningsteam/ de groepsleiders zijn nog wel even doorgegaan om verdere logistieke zaken te regelen.
De zon kwam al vroeg door, wat het ijs deed smelten op de tenten. Iedereen is de nacht goed doorgekomen. Het was wel koud, maar de mensen en de honden van de reddingshondenteams hebben het niet koud gehad.
Vanmorgen warme noedels gekregen van de Chinese buren. Zij vertelden ook dat er nog steeds mensen levend van onder het puin worden gehaald. Zij (de Chinezen) zullen vandaag vertrekken en hebben veel spullen aan ons gedoneerd. Spullen zoals kookpannen, houtblokken, water, voedsel (energierijke rijst, kruiden, beef en fruit).
Vandaag wordt er een volle dag door iedereen hard gewerkt. We werken met zes groepen in shifts van drie. Drie zoeken en drie rust. We werken dagelijks door zolang dat mogelijk en veilig is. We werken samen met de SAR uit Turkije en het leger. Zij bekijken steeds of het zoekgebied (voldoende) veilig is, voordat een team met honden erop gaat. Met elk hondenteam gaat een bergingsteam mee. We hebben nu 1 foto binnen van het zoekwerk (Bron: Insta van Turkse overheidszender) Meer foto’s van het zoeken met de honden verwachten wij morgen te plaatsen daar er op dit moment nog hard wordt gewerkt.

 

Wat betreft het onderkomen zullen we blijven waar we zijn. Met de hulp van het Turkse leger zijn er nog 20 tenten opgehaald en naar het tentenkamp gebracht. Er is een goede samenwerking tussen elkaar en met iedereen er omheen. De Turkse taal die onze mensen (we hebben twee tolken mee) machtig zijn is daarbij van grote meerwaarde.

De solidariteit van de Turkse bevolking, het Turkse leger, de AFAD en overige aanwezige hulpverleners is ongekend.We zijn dankbaar voor de hulp die we mogen ontvangen in Turkije, maar ook vanuit Nederland. Naast de steun van vele betrokkenen, staan onze collega’s van de RHWW en onze collega’s van de andere reddingshondenorganisaties, waar wij mee samenwerken (SRO) 24/7, met en zonder hond, ook nu toch klaar voor mogelijke inzet/ zoekactie naar personen die worden vermist in Nederland. Een aantal van onze collega’s voeren taken uit/ regelen zaken achter de schermen, ten behoeve van de inzet in Turkije.

 

LAATSTE NIEUWS: Er is een meisje van 13 levend aangetroffen op verwijzing van de honden….

Terug naar begin


Dag 4: 14 februari 2023

Er wordt dag en nacht door gewerkt door de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO). Op dit moment zijn er zes verschillende reddingshondengroepen aan het werk als één groep. Dat is ook de kracht van de SRO en een voorbeeld van “samen sterk”.
Door de teams wordt aangegeven dat het zo’n enorme verwoesting is, die je je niet kan voorstellen. 

 

De wil en de motivatie van de reddingsteams en de honden is bijna voelbaar. De honden werken goed en pakken hun rust als dat kan. Het is niet voor niets dat er gezegd wordt dat “de zichtbare relatie tussen de hond(en) en hun geleider(s) één van de meest bijzondere samenwerkingsverbanden is in de natuur”.

Er is minimaal contact met de teams, daar zij hard werken en de zes uur rust ook echt moeten pakken. Uiteraard komen er berichten binnen tijdens een pauze. Deze berichten kunnen dan gaan over het weer (overdag zon en in de avond een temperatuur van -6), over het eten, de fijne werksfeer en de hulp die ze krijgen van de hulpverleners om hen heen.
De coördinatie wordt vanaf vandaag gedaan door het Turkse leger en de USAR. De dagen hiervoor lag de uitvoering bij 

AFAD (zie verslag dag 1). De hulpverleners uit Mexico, die ook in het gebied werken, gaan vandaag inpakken en zullen het rampgebied in Antakya verlaten.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt door het thuisfront (zoals familie, collega’s van het werk van de mensen die op inzet zijn, collega’s van de reddingshondengroepen die thuis zijn gebleven, etc.). Er is aandacht voor de emotionele impact op familieleden, die uiteraard super trots zijn, maar ook in spanning zijn of de persoon die ze liefhebben, de honden die hun familie zijn, weer goed thuiskomen.

Verder wordt er veel contact gezocht door de media, die vooral informatie willen over de reddingshonden en de reddingsteams die aan het werk zijn in Turkije. Helaas kunnen wij daar weinig over zeggen. De contacten die we hebben met onze collega’s in Turkije zijn kort en met name de noodzakelijke info wordt gedeeld. De rustmomenten moeten ze pakken gezien het feit dat ze dag en nacht doorgaan. Elke minuut telt en het zoeken heeft prioriteit 1.

Uiteraard blijven we hopen op de wonderen, zoals op dag drie…….

 

Terug naar begin


Dag 5: 15 februari 2023.
Vanmorgen kwam er een bericht binnen waar we zo op hadden gehoopt. Weer zijn er vier overlevenden onder het puin weggehaald, na verwijzing van de honden. Dit is waar we het voor doen.

Vanuit de SRO reddinghondengroepen horen we steeds weer hoe bijzonder de samenwerking is, maar ook hoeveel respect en bewondering ze hebben voor de andere hulpverleningsorganisaties en het ongelooflijke doorzettingsvermogen en inzet van het Turkse leger en de SAR.

De foto’s spreken voor zich. Onze collega’s en de honden zijn tot op heden aan het werk. Vanavond zullen zij, als de verbinding het toelaat, in beeld komen bij 112 Vandaag (Giro 555).

Ook wij willen bij deze benadrukken hoe belangrijk het is dat de bewoners uit Turkije en Syrië geholpen worden. Elke bijdrage en vorm van hulp telt.

Samen staan we sterk.

 

 

 

Terug naar begin


Dag 6: 16 februari 2023

Onze collega’s in Turkije gaan gewoon dag en nacht door met het zoeken naar vermiste personen. Ze pakken goed hun rust en ondanks dat het zwaar (fysiek en emotioneel) is, laten ze weten dat het goed met ze gaat. Ook de honden werken goed en zijn nog voldoende fit en gemotiveerd om te zoeken. Morgen (vrijdag) zal er door de teams de gehele dag en avond gezocht worden naar (vermiste) personen. Besproken en besloten is met onder andere de SAR dat ze gaan zoeken in gebieden waar nog geen hulpverlening is geweest.

Het staat in de planning om aanstaande zaterdag 18 februari 2023 terug te vliegen naar Nederland. Het tijdstip van vertrek moet nog worden bevestigd. Het scheelt dat het vliegveld in Hatay weer open is. Dat vliegveld ligt ongeveer 25 kilometer van het tentenkamp af. Er zal dus van minder verschillende vervoersmiddelen gebruik gemaakt hoeven worden, wat met name fijn is voor de honden.

Samen staan we sterk
SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties)

 

 

 

Terug naar begin


Dag 7: 17 februari 2023
Vandaag gaan de reddingshondenteams zoeken in het centrum van Antakya. Het zal de laatste zoekdag worden voor de groepen, wat gevoelsmatig lastig voor hun zal zijn en zal worden. Er zijn nog zoveel mensen niet gevonden en het leed en verdriet is zo voelbaar.
Inmiddels is bevestigd is dat ze zaterdag 18 februari 2023 zullen terugvliegen naar Nederland. De verwachting is dat ze rond 17.00 uur zullen landen op Schiphol.
Naast de zorg voor elkaar en de gesprekken met elkaar en de in- en uitcheck momenten zal er voor ze op Schiphol landen nog een operationele debriefing plaatsvinden.
Voor de verdere nazorg vanaf het moment dat ze thuiskomen is aandacht, welke bekend is bij de betrokkenen van mensen die terugkomen uit Turkije, maar wat ook besproken is met de mensen zelf. Uiteraard zal de komende periode daar de aandacht voor blijven. Omdat onze mensen dit vrijwillig doen, zullen de meesten weer gewoon aan het werk moeten.

Gelukkig is de ervaring dat familie, vrienden, werkgevers en collega’s van het werk en de collega’s van alle reddingshondenteams die onderdeel zijn van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) zich daar van bewust zijn en dus aandacht aan besteden. Zij zijn en blijven onbetaalbaar wat niet vaak genoeg benoemd kan worden. Ook zij zijn een onderdeel van deze inzet en maken het mogelijk dat reddingshondengroepen zich kunnen inzetten bij vermissingen van personen.
De reddingshondengroepen die op dit moment samenwerken zijn Stichting RHWW, Vlaamse Reddingshondenteams (VRH), Oger SARdogs (OSD), Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH), Stichting RHGD Reddingshonden en Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED). Namens deze Stichtingen willen wij donateurs en alle mensen die ons volgen op Social Media en lieve en warme berichten sturen bedanken. Zonder deze steun hebben wij als vrijwilligersorganisaties geen bestaansrecht.

Wat betreft de nazorg van de honden, kunnen we vertellen dat de honden werken met hun eigen baas en dus ook een onderdeel zijn van het gezin. Uiteraard zullen zij bij thuiskomst de nodige kusjes en massage ontvangen. Ook is er aandacht voor het maken van lange wandelingen, spelen met “hondenvrienden uit de buurt” en een bezoekje aan de osteopaat en/ of fysiotherapeut.

Op Social Media worden regelmatig vragen gesteld die gaan over onze honden die werken zonder schoenen aan op het puin. Onze ervaring is dat de honden, mits ze volledig los lopen en niets om hun lijf hebben zitten waar ze aan kunnen blijven hangen, nooit problemen hebben met hun voetzolen. De honden werken ook rustig op het puin en bepalen het tempo en zoeken zelfstandig hun eigen route. Uiteraard worden hun voetzolen steeds nagekeken en hebben de hondengeleiders wel noodschoentjes bij zich voor hun eigen hond. Ook is onze ervaring dat de honden met schoenen aan minder zeker gaan lopen op puin.
In sommige landen speelt de temperatuur ook een grote rol, waardoor het dragen van schoenen wel noodzakelijk wordt om verbranding te voorkomen.

Gedurende de inzet kunnen wij altijd een beroep doen (advies vragen en overleggen) op verschillende collega’s die dierenarts zijn of zijn geweest. Indien er zich een noodsituatie zou voordoen, dan zal een dierenarts in het land van bestemming geraadpleegd worden en (indien van toepassing) worden bezocht.

Samen staan we sterk

BREAKING NEWS ~ Vlak na publicatie van dag 7 kregen we opnieuw contact met onze inzetleiders ter plaatste. Deze gaven aan dat met de zoekactie van vandaag de honden 19 verwijzingen hebben gegeven. Zojuist werd bevestigd door de SAR dat er inmiddels drie lichamen zijn geborgen en één persoon LEVEND is gevonden. Op de overige plekken van de verwijzingen wordt nog hard doorgewerkt ~

Terug naar begin


Update 18-2-2023
Naar aanleiding van de verwijzingen van de reddingshonden van de SRO is er vandaag nog weer iemand levend onder het puin weggehaald. Opnieuw een mooi resultaat van de samenwerking in het rampgebied. In het Turks is daar een mooi woord voor “Tekyürek”, wat staat voor “Samen zijn wij één”.
De solidariteit van allen in het gebied wordt enorm gewaardeerd. Er wordt naar aanleiding van de verwijzingen van gister nog doorgewerkt op verschillende locaties, dus mogelijk kan het aantal van 7 geredde mensen nog bijgesteld worden….

We zijn nu in afwachting op nieuwe vluchttijden aangezien de eerder geplande aankomst vandaag op Schiphol van 17.00 uur NIET door gaat, en men hopelijk vanavond/vannacht alsnog in Nederland aankomt.
We zullen maandag opnieuw berichten over de laatste ontwikkelingen.

Samen staan we sterk / Tekyüreke

Terug naar begin


Update 19-2-2023
Zojuist is het bericht binnen gekomen dat de SRO-groep in totaal:
47 verwijzingen, 10 levend en 5 geborgen.

Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO):
Reddingshonden.nl
Vlaamse Reddingshonden
Oger SARdogs
Reddingshondenteam NH Alarmnummer 24/7 T: 0630855923
RHGD Reddingshonden
International Northern Search & Earthquake Dogs

NOS AD.nl De Telegraaf NRC NPO

Terug naar begin


Dag 8/9, Turkije 18 en 19 februari 2023
18 februari 2023 heeft in het teken gestaan van opruimen, afscheid nemen en terug reizen naar Nederland.
De verwoesting, het verdriet en het leed heeft een diepe indruk op hen gemaakt. Ze zijn dankbaar voor alle hulp die ze hebben mogen ontvangen en het gegeven dat ze hebben kunnen helpen. Het blijft echter ook de realiteit dat er nog vele mensen vermist worden.
Op het vliegveld van Hatay hebben de teams een tijd gewacht op de vlucht naar Istanbul. Gelukkig hadden ze de honden bij zich en konden ze met de groep buiten wachten. Helaas konden ze de geplande vlucht naar Istanbul niet meer redden, en dus ook niet de vlucht naar Schiphol. De geschatte aankomsttijd van 17.00 uur werd 21.30 uur. Alle honden hebben de gehele terugreis bij hun bazen in het vliegtuig mogen blijven.

Op Schiphol werden de teams opgewacht door hun familie, maar ook de Consul General. Met hem was een persoonlijke ontmoeting waarbij zowel de hondengeleiders, de ondersteuners / groepsleiders als de honden een persoonlijk aandenken in ontvangst mochten nemen. Vervolgens werden alle reddingshondenteams door heel veel mensen, met en zonder Turkse afkomst bedankt met onder andere applaus, rozen en chocolade. Hun aanwezigheid was hartverwarmend en overweldigend, en zal nooit vergeten worden.
Ook op de thuisbasis was nog familie aanwezig om hun geliefden op te wachten en ze gauw mee naar huis te nemen. Op 19 februari om 04.00 uur waren alle collega’s en de honden veilig thuis, en kon het licht uit…..

De reddingshondengroepen van Stichting RHWW, Vlaamse Reddingshondenteams (VRH), Oger SARdogs, Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH), Stichting RHGD Reddingshonden en Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED) willen als laatste ook hun dank uitspreken aan Turkish Airlines en de Turkse SAR (bergingsteam). De honden en de teams zijn door hen erg goed verzorgd en geholpen. Hun hulp en medewerking heeft ervoor gezorgd dat de teams snel op de plek van bestemming konden komen en ook weer veilig thuis zijn. Ook op Schiphol hebben de hondenteams de nodige hulp en medewerking mogen ontvangen en ook daarvoor bedankt.
Ongetwijfeld zullen we iemand vergeten zijn te noemen die een rol en/of aandeel heeft gehad bij het mogelijk maken dat wij als Samenwerkende Reddingshonden Organisatie onze hulp hebben kunnen bieden in Turkije. Bij deze dan ons excuses.

Samen staan we sterk / Tekyürek.

Terug naar begin

Zaterdag 28 januari hebben we op verzoek van de Vlaamse Reddingshonden (VRH) na opschaling met de SRO een zoekactie gedaan naar de heer Cambré, omgeving Geel in België.

Spijtig genoeg is hij nog steeds spoorloos.

Organisaties van BORG(België) en SRO(Nederland) doorzochten bijna 20 vierkante km waarvan 80 % zwaar terrein). Er zijn een 40 tal honden en een 60 tal mensen ingezet.

 

Ogersardogs was aanwezig met 7 mensen en 4 honden.

Lees hier een online artikel in de Gazet van Antwerpen over de zoekactie

De intensieve inzet van de afgelopen dagen is triest tot een einde gekomen.

Sanne en Hebe zijn gevonden maar wat hadden we zo enorm op een andere afloop gehoopt.

 

Wij, als betrokken organisaties, danken de politie voor hun enorme inzet en wensen de familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies van lieve Sanne en Hebe.

Namens alle vrijwilligers,
Coördinatieplatform Vermissingen
SRO Samenwerkende Reddingshonden Organisatie
Veteranen Search Team

De SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) heeft woensdag 19 oktober met totaal 44 honden en 62 mensen gezocht in de omgeving van de Loonse en Drunense duinen.

Bij grotere inzetten werken we onder de vlag van SRO. Dit zijn 13 verschillende reddingshonden groeperingen. Zie ook: https://ogersardogs.com/nl/samenwerking/.
Tijdens deze inzet is er uitstekend samengewerkt met RHWW, Delta, Sirius, RHGD, Ogersardogs (OSD), RHN en RHT-NH.

Oger Sardogs was aanwezig met 9 mensen en 7 honden

De SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) heeft vandaag zaterdag 26-3 met totaal 27 honden en 34 mensen gezocht in de omgeving van het Westerpark in Amsterdam. De zoekactie was op het land en op het water.
Oger SARdogs was aanwezig met 7 mensen en 4 honden.
De vrouw van 24 was sinds 19 maart vermist.
Er is vandaag goed samengewerkt door RHWW, RHT-NH, Oger SARdogs (OSD), Delta, reddingshonden team Zeeland, de Amsterdamse recherche en LTOZ.
Initieel was het verzoek binnengekomen bij de RHWW. Vanwege de hoeveelheid “interessante” gebieden is er besloten om op te schalen naar de SRO.

Nadat meerdere honden een overduidelijke verwijzing hebben gegeven op dezelfde plek in het water is er besloten om de politie te alarmeren. Uiteindelijk is het lichaam van Silvia daadwerkelijk gevonden. Hierop is een deel van het park met lint afgezet.
De SRO wenst de familie en achterblijvers veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Aan het begin van de avond kreeg RHGD Reddingshonden van Politie Assen het verzoek te komen zoeken naar een sinds 14.00 uur vermiste 83-jarige man op de fiets uit Loon.

Op basis van een ochtend-zichtmelding op de weg tussen Loon en Gasteren werd in overleg besloten om te gaan zoeken in de aangrenzende natuurgebieden.
Vanwege de grootte van het zoekgebied en de invallende duisternis werd al snel opgeschaald naar onze collega’s van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties.

ReddingsHondenNu met 4 personen en honden en Reddingshonden Sirius met 2 personen en honden verleenden bijstand. RHGD Reddingshonden nam deel met 4 personen en 5 honden.
Ondertussen waren ook BOA’s van Provincie Drenthe op crossmotoren, boswachters van Staatsbosbeheer Beheer en een uitgebreid team van de politie regio Assen aan het zoeken. Helaas die nacht nog zonder resultaat.

‘s Morgens werd in samenspraak met Politie Assen besloten om de zoekactie te vervolgen.
Er waren helaas geen nieuwe aanwijzingen binnengekomen.
Het resterende natuurgebied was dusdanig groot dat er direct werd opgeschaald.

Er kwam bijstand van ReddingsHondenNu met 3 personen en 2 honden, Oger SARdogs met 5 personen en 5 honden en boot en Reddingshonden Werkgroep Overijssel met 6 personen en 4 honden. RHGD Reddingshonden nam deel met 4 personen en 5 honden

De zoekactie werd wederom op grote schaal ondersteund door de boswachters van Staatsbosbeheer en de Politie met motoren, auto’s en een drone alsmede de bereden politie.

Halverwege de middag kwam het bericht dat meneer in goede gezondheid op de fiets was aangetroffen op een locatie ruim 25 km verderop.

We zijn blij dat meneer weer terecht is en danken Politie Assen, alle andere deelnemende organisaties en onze SRO-collega’s voor de prettige samenwerking.

Aan het begin van de avond kreeg RHGD Reddingshonden van Politie Assen het verzoek te komen zoeken naar een sinds ruim 30 uur vermiste vrouw in Zuidlaren.

Bij gebrek aan aanknopingspunten werd in overleg besloten te gaan zoeken in de directe omgeving van haar woonadres.
In verband met de grootte van het terrein en de invallende duisternis werd al snel opgeschaald naar onze collega’s van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties.

Oger SARdogs en Stichting Reddingshonden Sirius hebben bijstand verleend.

Oger SARdogs heeft gezocht met 4 personen en 4 honden.

 

Vanochtend vroeg kwam het bericht dat mevrouw in goede gezondheid was aangetroffen op een locatie elders.

We danken Politie Assen en onze SRO-collega’s voor de prettige samenwerking.

Update: op 27-6 kwam het trieste bericht dat mevrouw, helaas overleden, is teruggevonden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Op zaterdag 26 juni heeft RHGD Reddingshonden samen met onze collega’s van Oger SARDogs en RWO gezocht naar een sinds 25 juni vermiste vrouw in Assen. Dit op aanvraag van de familie en in samenspraak met politie Assen.

Dankzij de korte lijnen binnen de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) kunnen we snel vele geleiders en honden inzetten.
Helaas is mevrouw nog niet terecht. Mochten er nieuwe aanwijzingen komen, dan staan wij klaar om het zoeken te hervatten.
Wij danken politie Assen voor het vertrouwen en de samenwerking en wensen de familie en naasten veel sterkte in deze onzekere tijd.
Oger SARdogs nam aan de zoekactie deel met 4 personen en 3 honden.

Afgelopen zaterdag heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar een vermiste persoon gezocht.

De zoekactie werd gecoördineerd door Oger SAR-dogs in samenspraak met de politie. Deze zoekactie heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van Veiligheids Regio Friesland.
Omdat de groep te groot was om binnen de geldende regels van Corona te opereren betekende dit dat wij geen briefing konden houden zoals we gewend zijn, maar er per groep 1 of 2 man gebriefd werd en die communiceerde het weer naar zijn of haar eigen team van hondengeleiders en begeleiders. Dit alles om Corona-proof de zoekactie te kunnen houden.
De geleiders met honden en buddies vormden groepen van max. 4 personen en gingen zo het veld in.

Aan de zoekactie hebben 5 reddingshonden organisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en RWO) van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) meegedaan met 39 personen en 32 honden.

Oger SAR-dogs heeft met 7 honden en 8 mensen deelgenomen aan de zoekactie. De zoekactie heeft de hele dag geduurd en tot onze spijt niet het beoogde resultaat gehad. Alle door ons bezochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend.

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

Op woensdag 7 oktober werd de alarm-telefoon van Oger SAR-dogs gebeld met het verzoek om te helpen zoeken in Friesland. Er was een vermissing. Deze zoekactie heeft overigens plaatsgevonden met medeweten van de politie en de familie. Diezelfde middag heeft Oger SAR-dogs zowel op het land als op het water met mensen en honden gezocht. Bij de actie waren 10 mensen en 9 honden betrokken. Jammer genoeg leverde deze zoekactie geen positief resultaat op. Afspraak is toen wel gemaakt om eventueel in het weekend nog een poging te wagen.

 

Op zondag 11 oktober is Oger SAR-dogs weer naar Friesland gegaan om daar een nog zoekactie te houden. De gebieden die toen onderzocht zijn waren op aanwijzing van de politie. Ook deze dag is er zowel op het land als op het water met de boot gezocht. Aan deze actie hebben 11 mensen en 9 honden deelgenomen. Omdat het eerste gebied ruim binnen de tijd afgezocht was is er in de middag besloten om een extra gebied erbij te pakken waar vermiste bekend was. Jammer genoeg bleken we ook deze dag niet met een positief resultaat af te kunnen sluiten. Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

Oger SARdogs

Donderdag 10 september heeft Oger SARdogs op verzoek van de familie en in samenwerking met politie Groningen gezocht naar een 67 jarige man die sinds 7 september werd vermist.
hij verscheen niet op de uitvaart van zijn partner, waarna er alarm is geslagen.

Aan het einde van de middag is meneer teruggevonden en naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg.

 

De zoekactie was in de stad Groningen, binnen een straal van 1 tot 3 kilometer van zijn woning langs water en bossages.

Oger SARdogs was aanwezig met 4 personen en 6 honden.

Wij wensen de familie veel sterkte in deze zo enerverende tijd.

Aan een lange zoektocht is vandaag een einde gekomen.
Op maandag 27 juli verdween een 77 jarige man uit Heverlee, België. Op dinsdag 28 juli deden Belgische Reddingshondengroepen (Search & Rescue Dogs De Roedel, Vlaamse Reddingshonden, Dogs On Search en Reddingshonden SAR-K9.be) al een grote eerste zoekactie. Naast deze zoekactie waren er nog vele anderen door familie, vrijwilligers en politie.
We besloten om nog een keer te gaan zoeken en dit met steun van enkele Nederlandse reddingshondengroepen (SRO). In totaal zochten er vandaag een 30 tal honden.
Deze honden hebben meneer teruggevonden. We zijn opgelucht dat we een einde hebben kunnen maken aan deze verschrikkelijke weken van onzekerheid voor de familie en vrienden.
We bedanken uitdrukkelijk de Politie Leuven, Cel Vermiste personen en Alain Remue voor deze samenwerking.

Oger SARdogs heeft aan deze zoekactie deelgenomen met 7 personen en 5 honden.

Oger SArdogs wenst de familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

 

 

 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/15/lichaam-van-77-jarige-man-die-verdween-uit-woonzorgcentrum-gevon/?fbclid=IwAR2TNFhDqNG04YJGoD_Tm0sr6zwfU5VHWBcFQYvbYjNzfxDReAt2kV1xMbY

Donderdag 02-01-2020 heeft Oger SARdogs op verzoek van de politie Hoogezand en SAR Friesland gezocht naar een sinds 01-01-2020 vermiste man van 24 jaar.

De man is die ochtend te voet vertrokken en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. De zoekactie was gericht op een paar versnipperde gebieden in Hoogezand die nog niet afgezocht waren.

Oger SARdogs heeft met 6 honden en 6 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

 

 

 

Op zaterdag 19-10-2019 zijn wij op verzoek van de politie Heerenveen en SAR Friesland naar Oranjewoud gereden om te zoeken naar een 58 jarige man met een verstandelijke beperking die sinds 18-10-2019 vermist was. Kort nadat wij waren aangekomen kwam het bericht dat de man vlak bij waar wij zouden gaan zoeken was aangetroffen liggend op een bankje. De man maakt het naar omstandigheden goed.

Oger SARdogs was aanwezig met 6 personen en 5 honden.

 

 

 

Oger SARdogs heeft zaterdag 14 september opnieuw gezocht naar de al een jaar vermiste Loes de Groot-Veenendaal. Dit in nauwe samenwerking met de politie, op verzoek van de familie en SAR Friesland.
Helaas zonder resultaat.

Oger SARdogs was aanwezig met 6 mensen en 5 honden.

Lees ook het artikel op de site van Tubantia.nl

Via de RHGD kregen wij het verzoek om stand-by te staan voor een zoekactie naar een 81-jarige man uit Veendam die de dag ervoor vermist raakte. De politie was op dat moment aan het zoeken met een helicopter.

Rond 12:30 kregen wij het bericht dat de man was aangetroffen en dat hij het naar omstandigheden goed maakte.

Bij Oger SARdogs stonden 4 honden en 3 personen stand-by.

Donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland en de politie gezocht  naar de sinds 24-12-2018 vermiste Jorik Vahl in de omgeving van Emmen, rond de plek waar zijn auto was gevonden. Op zondag 6 januari 2019 opnieuw gezocht naar Jorik Vahl. Helaas heeft ook die zoekactie niets opgeleverd. Op maandag 7 januari 2019 kregen wij het bericht dat Jorik Vahl gevonden was in zijn woning.

Oger SARdogs heeft in totaal met 8 honden en 10 mensen deelgenomen aan de zoekacties.

14 november 2018 werden wij door de Dutch Rescue Dogs (via politie OPCO) gevraagd om te assisteren op 15 november bij een zoekactie naar een dementerende vrouw van 77 met wie op 13 november om 9.30 uur voor het laatst telefonisch contact was geweest. Daarna is ze op de fiets vertrokken en van de radar verdwenen.

Aan de hand van een zeer betrouwbare zichtmelding is een groot deel langs een kanaal en een bosgebied met waterpartij afgezocht. Opdracht van de politie voor de hondenteams was om in eerste instantie langs (fiets-)paden te zoeken. Dit omdat er verder geen concrete aanwijzingen waren.

Om 15.41 uur kwam het bericht dat mevrouw terecht was. Ze bleek in Meppen in Duitsland in het ziekenhuis te liggen. Ze was uiteindelijk in een bos in Duitsland bijna onderkoeld gevonden. Ze maakt het inmiddels weer goed.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 2 personen deelgenomen aan deze zoekactie.

Vrijdag 19 oktober 2018 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland in samenwerking met PSD nederland gezocht naar de sinds 18 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse in de omgeving van Wormerveer. Het ging hier om een specifieke plek die nog niet was afgezocht. Bij de zoekactie waren er 2 duikteams van PSD NL en 2 sonarboten van Nauta’s Boat Shop aanwezig. Tot nu toe heeft de zoekactie helaas niets opgeleverd.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Update:

De sinds 17 augustus 2018 vermiste Astrid Rousse is helaas overleden gevonden.

We wensen de familie, vrienden en overige nabestaanden van Astrid heel veel sterkte met dit verlies.

14 oktober 2018 om 12:05 uur werden wij door de Reddingshonden Groep Drenthe gevraagd om te assisteren bij een zoekactie naar een dementerende vrouw van 81 die vrijdagavond met de fiets vanaf haar huis te Assen was vertrokken.

 Aangezien de vrouw zatardagmiddag voor het laatst gesignaleerd werd in Norg, is in overleg met de politie de zoekactie vanaf daar opgestart. Gezien de grootte van het zoekgebied is de zoekactie direct opgeschaald naar de noordelijke SRO-groepen. Er werd ook een helikopter ingezet.

Samen met Reddingshonden Groep Drenthe, RWO en RHNu hebben we een groot bosgebied kunnen doorzoeken. Aan het einde van de middag kwam het bericht dat mevrouw in goede gezondheid, maar erg vermoeid, was aangetroffen door een voorbijganger een paar km ten noordoosten van het zoekgebied.

In totaal waren er vanuit de SRO 10 honden en 21 personen bij de zoekactie betrokken.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 8 mensen deelgenomen aan de zoekactie.

Zaterdag 6 oktober 2018 hebben wij op verzoek van Rescue Team Friesland en de familie gezocht naar de sinds 2 september 2018 vermiste Loes de Groot in de omgeving van Enschede. Het ging hier om een paar versnipperde gebieden die nog niet waren afgezocht. Tot nu toe heeft de zoekactie helaas niets opgeleverd.

Oger SARdogs heeft met 2 honden en 4 mensen deelgenomen aan de zoekactie.