De hulp die Stichting Oger SARdogs biedt bij vermissingen en calamiteiten/rampen is in principe kosteloos.

Wij zijn hierbij afhankelijk van uw donaties. Met uw steun en onze vrijwilligers kunnen wij dit werk blijven doen.

Voor meer informatie over wat wij doen bij vermissingen klik dan hier.