De allerbelangrijkste reden om met mijn honden (Jente en Izar) dit fantastische vrijwilligerswerk te doen?
Een uitgestoken hand (en poot!) bieden aan mensen die getroffen zijn door alles wat hen kwetsbaar maakt. In de breedste zin van het woord.
Om dan, met het Oger-team hulp te kunnen bieden, voelt gewoon ontzettend goed.
Het mooiste aan het werk vind ik dat de Oger-honden mogen doen waarvoor ze gemaakt zijn: hun fenomenale reukvermogen inzetten om vermiste personen te zoeken en te helpen lokaliseren.
Team Oger SARdogs heeft samenwerking, motivatie en kwaliteit in het zoekwerk, heel hoog in het vaandel staan.
Dat maakt dat onze coaches en alle medewerkers scherp blijven en ik vind het een voorrecht dat mijn honden en ik van dit team deel uit maken. Vertrouwen en professionaliteit zijn voor mij de bindende factoren.
Met Izar, een Mechelse herder reu, train ik op het puin en beoefenen we het mantrailen.
Met Jente, een Mechelse herder teef, train ik vlakte en tot voor kort ook puin. Zij is intussen 11 jaar en ik vind haar niet meer voldoende sterk om inzetbaar te zijn op puin. Dat vraagt een te lange hersteltijd omdat de lichamelijke belasting te zwaar is.
Dat wil ik ten eerste haarzelf, maar ook onze groep niet aandoen.
We doen dit werk echt samen; je zorgt voor elkaar en voor elkaars honden. Er ligt dus een verantwoordelijkheid bij iedereen. Dus ook om die grens te trekken.
Oger SARdogs is een verlengstuk van mijn (honden-)familie!