Het zoekwerk met honden doen we in allerlei omstandigheden. Deze kunnen zijn; vlakte, puin, water en trailen. Bij deze disciplines kan onderscheid gemaakt worden tussen het zoeken naar levend vermiste personen of overleden vermiste personen.

Klik om verder te lezen!

Vlakte

Met vlakte bedoelen we het zoeken in bossen, over weilanden, uitgestrekte vlaktes, bergen en heuvellandschappen. Hierbij werkt de hond vrij en zelfstandig door het gebied op zoek naar vermiste personen. Dit kunnen zowel levende of overleden personen zijn. De hond gaat op zoek naar alle personen die zich liggend, hangend of zittend in een gebied bevinden. Een belangrijk hulpmiddel tijdens het zoekwerk is de GPS. Met de GPS kunnen we zien waar we lopen, waar we hebben gelopen en waar we heen gaan. Aan de hand van deze gegevens kunnen we bepalen in welke gedeeltes van een gebied nog gezocht moet worden.

Puin

Onder puin verstaan we locaties die alle overeenkomsten hebben met gebieden die getroffen zijn door natuurgeweld of explosies. Hierbij werkt de hond zelfstandig, echter veel dichterbij de geleider dan op de vlakte. De hond zowel als de geleider dienen zich goed over de moeilijk begaanbare oppervlaktes te kunnen bewegen.Bij de opleiding van de honden wordt ook grote zorgvuldigheid in acht genomen en wordt er van de geleiders verwacht dat zij ook een zekere kennis tot zich nemen van de bouwconstructies en gevaren in de verschillende situaties.

 

.

Water

23 september 2017 was het dan zover. De Oger SARdogs boot was klaar. We hebben er bijna een jaar op gewacht maar daar was die dan.
17 november 2016 hadden we onze eerste afspraak met Aluminiumjon uit De Kwakel over de bouw. Het zou een boot worden van 5 meter lang (jon518) met een hoogte aanpassing. Het voordek voor de hond moest ruim worden en je moest er minimaal met 3 mensen en een hond op kunnen zitten.

De boot was verder helemaal kaal en we zijn daarna aan het werk gegaan om antislip matten er op te maken en het logo in de Oger SARdogs kleuren er op te laten plakken. Ook hebben we er extra zoekverlichting op gemaakt.

Er is nu een aantal keer getraind met de boot vooral voor de honden om ervaring op de boot op te doen. Begin 2018 willen we starten met een 4 tal honden om het zoeken op het water uit te bereiden. Hij staat nu op particulier terrein en in 2018 krijgt de boot een permanente stalling, waar wij hem voor inzetten dag en nacht kunnen ophalen.

Mantrailing

Mantrailing is het zoeken naar een vermist persoon door de hond te laten ruiken aan een voorwerp van de betreffende persoon. De hond werkt aan een tuig en een lijn van 10 meter samen met de geleider. Deze beperkte werkruimte zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de geleider en zijn hond heel nauw luistert. Kleine signalen van de hond dienen door de geleider juist te worden geïnterpreteerd zonder inwerking of sturing. De hond kan zowel in het bos als in bewoonde omgeving ingezet worden. Dat maakt het gebruik van deze honden erg interessant mits snel genoeg ingezet. 

Mantrailing is zowel geestelijk als lichamelijk een pittig onderdeel van de verschillende zoekdisciplines voor beide partijen. Voordat OZH een Mantrailing hond inzet, moet het team het level III bij GAK9 behaald hebben. Het zoeken met een mantrailhond heeft ook zijn beperkingen. Hoewel er vaak gezegd wordt dat geuren tot wel maanden kunnen blijven hangen zijn wij van mening dat dit niet mogelijk is. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is er feitelijk niet echt vastgesteld dat dit wel zou kunnen. Het is dus van groot belang om zo snel mogelijk een mantrailhond in te zetten bij een vermissing.

Detectie

Hierbij leren ze een specifieke geur te herkennen en op te zoeken in de natuur en de geleider daarnaar toe te verwijzen. In het geval van Oger SARdogs hebben wij te maken met de geur van een overleden persoon. Onze honden leren de geur van een overleden persoon te herkennen zodat zij ingezet kunnen worden tijdens een zoekactie. Met hele kleine stapjes leren wij dit onze honden aan. We starten met geur in boxen op een klein veld. Uiteindelijk leert de hond deze specifieke geur overal te herkennen. Door heel klein te beginnen leren de honden geuren te onderscheiden en beter te herkennen. Met onze trainingsmethode is het voor de hond een leuk spel.

Lawine

Wij verzorgen zo nu en dan trainingsweken in de sneeuw. Deze trainingen vinden plaats in Oostenrijk op een hoogte van ongeveer 2000 meter.
Deze trainingsweken zijn met name voor beginnende honden erg leuk omdat geuren zuiver blijven bestaan in de sneeuw en het graven in de sneeuw door bijna alle honden als zeer motiverend wordt ervaren. Hierdoor wordt een stevige basis gelegd voor het werken op het puin.